Graviton

Popular stories

Hệ sinh thái Graviton

Team Graviton đã đưa ra định nghĩa về LOLTs - những nhóm token thiếu tính thanh khoản (Lack of Liquidity Tokens). Mục tiêu chính...

Tình trạng thiếu thanh khoản trong DeFi

Hệ sinh thái DeFi khởi đầu trên nền tảng blockchain Ethereum, và mặc dù tiêu tốn cho phí gas cực lớn để thực hiện...

Graviton: Nền tảng DeFi Khuyến khích thanh khoản với trải nghiệm liên chuỗi liền mạch, không biên giới

VentuaryLab giới thiệu một mô hình liên chuỗi mới (a novel inter-chain concept) mà ở đó kết hợp một hệ thống khuyến khích thanh...

PATHWAY Bản Beta – Thuật Toán Quản Lý Tài Sản Ký Quỹ

Phiên bản trải nghiệm thử dành cho người dùng (beta version) của thuật toán Pathway sẽ được khởi động vào tháng 9/2021 này. Việc...

GTON Dưới Dạng Cross-Chain Relay Token – Phần 1

Trong bài này, chúng tôi giải thích việc sử dụng GTON như một token chuyển tiếp (relay token) cho các cặp giao dịch giữa...

Catalyst:‌ ‌Chương‌ ‌trình‌ ‌khuyến‌ khích‌ ‌thanh‌ ‌khoản‌ ‌của‌ ‌Graviton‌

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu chương trình Graviton Catalyst, nền tảng khởi động và duy trì sự tăng trưởng tính...

Các dẫn luận tổng hợp về Graviton

Tổng quan về Graviton Protocol Tweet của Stockmaster0x Với việc các hệ sinh thái cryptocurrency phát triển rầm rộ như hiện nay, ngày càng có nhiều...

YellowBlock – Bài phỏng vấn toàn toàn diện về Graviton

Đối với những ai chưa từng nghe nói về Graviton Protocol (GTON), bạn có biết sứ mệnh chính của dự án này là gì...

Kiểm toán các giao dịch thông qua GTON relay token

Để tăng mức độ bảo mật và minh bạch của các giao dịch cross-chain khi sử dụng GTON làm token chuyển tiếp (relay token),...

GTON Dưới Dạng Cross-Chain Relay Token – Phần 2

Đây là phần tiếp theo của khái niệm cross-chain relay token. Trọng tâm của bài viết này là mô tả cách GTON được sử...

Vai trò quản trị và farm ngân quỹ (Treasury Farming)

Canh tác thanh khoản dựa trên ngân quỹ Graviton (Graviton treasury farming) là nền tảng cho sự phát triển bền vững của dự án....

Quản trị Graviton: lộ trình đưa ra quyết định dựa vào cộng đồng

Graviton là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) với GTON là token quản trị chính. Trong bài viết này, chúng ta...