Partnership Projects

Popular stories

PARASTATE – Một giải pháp độc đáo giúp mở rộng mạng Ethereum trên Polkadot

Sự phát triển mạnh mẽ của Defi trong thời gian vừa qua đã chỉ ra những điểm yếu cố hữu mà mạng Ethereum vẫn...

Cách ParaState khai phá thị trường chưa được khai thác trên Ethereum

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển dành cho Parastate Bài viết này sẽ mô tả nhiều dòng lợi nhuận dồi dào có thể kiếm được...

Hệ sinh thái Graviton

Team Graviton đã đưa ra định nghĩa về LOLTs - những nhóm token thiếu tính thanh khoản (Lack of Liquidity Tokens). Mục tiêu chính...

Giải quyết sự thiếu đa dạng trên không gian Blockchain: ParaState Gateway đến Blockchain

Sau bài viết giới thiệu về PARASTATE – Một Giải Pháp Độc Đáo Giúp Mở Rộng Mạng Ethereum Trên Polkadot - thì bài viết...

Tình trạng thiếu thanh khoản trong DeFi

Hệ sinh thái DeFi khởi đầu trên nền tảng blockchain Ethereum, và mặc dù tiêu tốn cho phí gas cực lớn để thực hiện...

Graviton: Nền tảng DeFi Khuyến khích thanh khoản với trải nghiệm liên chuỗi liền mạch, không biên giới

VentuaryLab giới thiệu một mô hình liên chuỗi mới (a novel inter-chain concept) mà ở đó kết hợp một hệ thống khuyến khích thanh...

PATHWAY Bản Beta – Thuật Toán Quản Lý Tài Sản Ký Quỹ

Phiên bản trải nghiệm thử dành cho người dùng (beta version) của thuật toán Pathway sẽ được khởi động vào tháng 9/2021 này. Việc...

Catalyst:‌ ‌Chương‌ ‌trình‌ ‌khuyến‌ khích‌ ‌thanh‌ ‌khoản‌ ‌của‌ ‌Graviton‌

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu chương trình Graviton Catalyst, nền tảng khởi động và duy trì sự tăng trưởng tính...

GTON Dưới Dạng Cross-Chain Relay Token – Phần 1

Trong bài này, chúng tôi giải thích việc sử dụng GTON như một token chuyển tiếp (relay token) cho các cặp giao dịch giữa...

MiGoi & Graviton – Chung Tay Phát Triển Cross-Chain Defi

MiGoi là một cộng đồng gồm nhiều thành viên có kiến thức chuyên sâu về blockchain và cryptocurrency ở Việt Nam. MiGoi chính thức...

Các dẫn luận tổng hợp về Graviton

Tổng quan về Graviton Protocol Tweet của Stockmaster0x Với việc các hệ sinh thái cryptocurrency phát triển rầm rộ như hiện nay, ngày càng có nhiều...

YellowBlock – Bài phỏng vấn toàn toàn diện về Graviton

Đối với những ai chưa từng nghe nói về Graviton Protocol (GTON), bạn có biết sứ mệnh chính của dự án này là gì...